САНАЛ АВАХ БАЙРНЫ АХЛАХ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дүүргийн Сонгуулийн хорооны дарга И.Баттөгс, Сонгуулийн Ерөнхий хорооны ахлах шинжээч Нямсүрэн, Иргэний бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Итгэлт, дүүргийн сонгуулийн хорооны архив

Read more