ХОЛБОО БАРИХ

Сонгуулийн хорооны дарга И.Баттөгс 99115921

Нарийн бичгийн дарга Э.Энх-Очир 88115859

Гишүүд:

Б.Батсүх 99097977

Б.Амартүвшин 888888112

Л.Баянтуул   88010495

Г.Батцэцэг 88006135

Д.Сүхболд 88008872

Ө.Түмэн-Эрдэнэ 99041256