БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 10, 19 ДҮГЭЭР ТОЙРГУУДАД ДАХИН СОНГУУЛЬ БОЛОХТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ 2019 ОНЫ 01, 02 ТООТ ТОГТООЛ ГАРЛАА.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *