САНАЛ АВАХ БАЙРУУДАД ЧИГЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийн 2 дахь санал хураалт 7 дугаар сарын 07-ны өдөр явагдах гэж байгаатай холбоотойгоор дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос чиглэл болгож байна. Үүнд:

……….3. Нийслэлийн санал авах байруудад байршуулсан хяналтын камерт саналаа тэмдэглэж байгаа сонгогчийн саналын тэмдэглэл харагдах эсэхийг урьдчилан шалгаж, хэрэв камерт сонгогчийн саналын тэмдэглэл харагдахаар байвал тусгалыг нь өөрчилж, саналын нууцлалыг хангах арга хэмжээ авах,…….

2017.07.04-271

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *